Organisatie

slider_organisatie

ORGANISATIE
Voor, tussen en achter de schermen zijn wij altijd bezig met de organisatie van Geldrop Hippique. Naast onze leden zijn wij erg trots op een mooie groep vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen. Wij hopen dat we in 2020 ook weer op velen mogen rekenen!

 

Bestuursleden:
Theo Linssen – voorzitter
Ties van Gog – secretaris
Yvonne den Ouden – penningmeester
Gaston van Zantvoort
Sjef Adelaars
Mathijs Meulendijks
Hans van Gog
Patrick Dooms

 

Leden sponsorcommissie:
Antoon Meulendijks
Gaston van Zantvoort

 

Leden PR-commissie:
Patrick Dooms

 

Leden commissie horeca & accommodatie:
Gaston van Zantvoort
Sjef Adelaars

 

Leden technische commissie:
Sjef Adelaars
Ties van Gog
Hans van Gog